Haksız Tahrik -Yargılama aşamasında tartışılmaması bozmayı gerektirir

Haksız Tahrik -Yargılama aşamasında tartışılmaması bozmayı gerektirir

Haksız Tahrik -Yargılama aşamasında tartışılmaması bozmayı gerektirir

Ceza  Yargılamasında Haksız Tahrik Hükümlerinin ,sanığın lehine olan kurumların yargılama safhasında tartışılmaması Yerel Mahkemenin verdiği mahkumiyet kararının bozulmasını gerektirecektir.

Buna ilişkin Yargıtay Kararı ;

 

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ KARARI:

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; Sanık ve olayın tanığı Ali'nin yargılamanın tüm aşamalardaki beyanlarında, arkadaşları olan mağdur Hami ile alkol alırken aralarında yaşanan tartışmadan sonra mağdurun sanığa karşı 'ananı avradını sikerim' şeklinde küfrettiği bunun üzerine sanığın belinden çıkardığı bıçakla mağduru yaraladığını belirtmesi karşısında, sanığın aksi kanıtlanamayan savunması da gözetilerek, sanık hakkında TCK'nin 29. maddesindeki haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının kararda tartışılmaması, Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 27/04/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.(2015/ 14856 27.04.2015T.)