EVE DÖN İHTARI-TERKE DAYALI BOŞANMA DAVASI

EVE DÖN İHTARI-TERKE DAYALI BOŞANMA DAVASI

EVE DÖN İHTARI-TERKE DAYALI BOŞANMA DAVASI

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE;

 

 

 

İHTAR KARARI İSTEYEN    DAVACI  : 

Adres                                                             :

 

VEKİLİ                                                        :

 

İHTAR EDİLEN  DAVALI                        : 

 

İHTARIN KONUSU                       :  Evlenmenin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmemek için eşini ve müşterek haneyi terk eden hem de haklı bir neden olmadan evine dönmeyen karşı tarafa, dönmesi gereğinin, aksi halde MK. m. 164 hükmüne göre boşanma davasının açılacağının ihtaren bildirilmesi talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR                                  :

  1. Müvekkilim ile İhtar Edilen Davalı …………. tarihinde evlenmişlerdir.
  2. İhtar Edilen hiçbir haklı sebebi olmaksızın aile birliğinin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmemek için …………. tarihinde müşterek evi terk etmiştir.
  3. İhtar Edilenin müşterek eve dönmesi için bir çok kereler haber gönderilmesine rağmen şimdiye kadar eve dönmemiştir. Yasal ihtaratın yapılması için geçmesi gereken 4 aylık süre de dolmuştur. İşbu ihtar ile terk eden eşe Medeni Kanun m 164 gereği  2 aylık süre verileceği ,bu süre sonunda konuta dön çağrımızın sonuçsuz kalması akabinde boşanma davası açılacağını ihbar etme gereği hasıl olmuştur.
  4. Müvekkilimin oturduğu ve evi terk eden ihtar edilen eşi beklediği ev halen ……………………… adresindedir.
  5. Her ne kadar Müvekkilim halen yukarıda açık adres bilgileri yazılı olan Aile Birliği Konutunda ikamet etmekte ve Davalı eşini bu adreste beklemekte ise de Davalı eşin müvekkilimin özellikle gün içerisinde işte olduğu zaman diliminde eve dönmesi ihtimaline karşı aynı adreste 2. Katta ikamet eden; komşu …….. ‘ye de bir anahtar bırakılmıştır. Buradan da günün her saati İhtar Edilen eş anahtarı alabilir. Aile Konutunu terk eden eşin dönüşü için Mahkemenin takdir edeceği de yol ücretini de  kendisine havale edeceğimizi bildiririz.

 

SONUÇ ve TALEP                      :  Yukarıda saydığımız nedenlerle, evine ve eşine dönmesi talebini içeren iş bu ihtarnamenin karşı tarafa bildirilmesine, aksi taktirde Medeni Kanun m. 164 hükümleri gereğince boşanma davası açılacağının şimdilik tüm haklarımızı saklı tutarak ihtaren karşı tarafa bildirilmesine talep ederim.  ……………

 Davacı Vekili Av. Nil DERVİŞ

 

 

EK:

1.)  Onanmış vekaletname örneği