YOKSULLUK NAFAKASI TALEP EDENİN ÇALIŞMASI

YOKSULLUK NAFAKASI TALEP EDENİN ÇALIŞMASI

YOKSULLUK NAFAKASI TALEP EDENİN ÇALIŞMASI

.....Davalı-karşı davacı kadının oğlu annesinin muhasebeci olarak çalıştığını beyan etmiştir. Mahkemece kadının çalışıp çalışmadığı, çalışıyor ise işinin düzenli ve sürekli olup olmadığı, gelir elde ediyorsa bu gelirin kendisini yoksulluktan kurtarıp kurtarmayacağı araştırılıp sonucu uyarınca yoksulluk nafakası (TMK m.175) hakkında karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştırY2HD Esas : 2017/6412 Karar : 2017/15057 Tarih : 20.12.2017