Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler hukukunun her alanında, sözleşmelerin kurulması, düzenlenmesi ve sona erdirilmesi gibi tüm aşamalarda sözleşmelerde yer alan hükümlerin tarafları bağlayıcı nitelikte olması ve sözleşme ihlali halinde tarafların ciddi yaptırımlarla karşılaşabilme riskine karşın hukuksal danışmanlık hizmeti verilmesi.