İmar Barışı çerçevesinde imar kirliliği suçlarından mahkumiyet alan hükümlülerin durumu

İmar Barışı  çerçevesinde  imar kirliliği suçlarından mahkumiyet alan hükümlülerin durumu

İmar Barışı çerçevesinde imar kirliliği suçlarından mahkumiyet alan hükümlülerin durumu

İmar Kirliliği ve Mührün Fekki Suçlarının  İmar Barışı Kapsamında İncelenmesi

Her ne kadar İmar Kirliliği suçuna ilişkin sanığın yargılaması yapılmış ve mahkumiyet hükmü verilmiş ise de  18/05/ 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanunun 16. Maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanununa eklenen Geçici 16. Maddesi uyarınca  suça konu yapının  belirtilen düzenlemeden faydalanılarak  yasal hale  getirilip getirilmediğinin ilgili belediyeden sorulup yasada  öngörülen  süreler de beklenmek sureti ile  sanığın hukuki durumunun mahkemesince yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunacaktır. Ezcümle belirtilen suçlardan mahkumiyet almış kişilerin suça konu yerlerin yeni yasal düzenleme ile yasal hale gelmesi  durumuna binaen yeniden yargılanmalarının talep etmeleri  ve bu şekilde suç konusuz kalacağından beraatlerine karar verilmesi gerekecektir.