AĞIR KUSURLU EŞ YARARINA YOKSULLUK NAFAKASI HÜKMEDİLEMEZ

AĞIR KUSURLU EŞ YARARINA YOKSULLUK NAFAKASI HÜKMEDİLEMEZ

AĞIR KUSURLU EŞ YARARINA YOKSULLUK NAFAKASI HÜKMEDİLEMEZ

Davalı-davacı kadına talep ettiği nafakanın yıllık tutarı ile maddi ve manevi tazminat miktarı üzerinden peşin nispi harcı tamamlaması için süre verilmesi (Harçlar Kanunu m. 30-32) harç tamamlandığı taktirde maddi tazminat isteği açıklattırılarak, bu isteğe yönelik taleple ilgili görev hususu da düşünülerek işin esasına girilip tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekirken, harç eksikliği tamamlanmadan yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır. Yukarıda 1. bentte gösterilen sebeplerle boşanmaya sebep olan olaylarda davacı kadın ağır kusurludur. Boşanmaya sebep olan olaylarda ağır kusurlu eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedilemez. Türk Medeni Kanunu m. 175 koşulları oluşmadığı halde ağır kusurlu davacı kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmesi doğru olamayıp bozmayı gerektirmiştir. Y2HD Esas : 2016/9179 Karar : 2017/15030 Tarih : 20.12.2017